top of page

Revitalizace vodních toků a říček

amsterdam-march-17-2017-view-volendam-where-small-vilage-near-amsterdam-famous-cheese.jpg
  • Prohloubení, čištění toků ( vybagrovávání speciálním terénním bagrem, v nedostupných místech i ruční )

  • Odvoz naplavené zeminy

  • Likvidace odpadů

  • Sečení, kácení dřevin v okolí toků

  • Komplexní rekultivace toků

  • Likvidace nebo výstavba vhodného opevnění

  • Rozčlenění koryt

  • Těžba štěrku (nerostná surovina, odtěžování náplavů pro zajištění dostatečné průtočné kapacity koryta)

  • Výsadba nových dřevin

  • Dbáme na co možná maximální šetrnost k přírodě a zachování původní vegetace

bottom of page